|

|

|

|

|

คำถามที่พบบ่อย

Q-1 สามารถทำสัญญาได้เลยหรือไม่ ?


A. สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าเข้าชม สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต่อสัญญาใหม่สามารถ Click ที่นี่
Q-3 วิธีการชำระเงิน ?


A. ปัจจุบันรองรับการทำธุรกรรมเงินสดเท่านั้น กรุณาโทรหาตัวแทนญี่ปุ่น (080-480-7979) นอกจากนี้ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มสอบถามได้ที่นี่
Q-4 มีวิธีการติดตั้งอย่างไร ?


A. ท่านสามารถมารับเครื่อง Willfon ได้ที่สำนักงานของเรา โดยเราจะอธิบายวิธีการติดตั้ง และวิธีการใช้เครื่องเพื่อให้ท่านสามารถนำกลับไปติดตั้งได้ด้วยตัวของท่านเอง โดยท่านสามารถดูวิธีการติดตั้ง และวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ “ช่วยเหลือ” หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
Q-2 จะใช้บริการ Willfon ต้องมีอะไรบ้าง ?


A. ต้องมีอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วขั้นต่ำ 10 Mbps ขึ้นไป โดยเครื่อง Willfon ทั้ง 3 แบบสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งผ่านสาย LAN และผ่าน Wifi (สาย LAN เรามีเตรียมไว้ให้ท่านในกล่องอุปกรณ์) รวมทั้งท่านต้องมีโทรทัศน์ที่มีรูเชื่อมต่อ HDMI (กรณีเป็นโทรทัศน์รุ่นเก่าสามารถเชื่อมต่อผ่านสายสามสีได้)
Q-5 หากต้องการยกเลิกสัญญากลางคัน ?


A. ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญากลางคันได้ โดยขอความกรุณาลูกค้าแจ้งให้ทางเราทราบล่วงหน้า 1 เดือน เมื่อทำการยกเลิกสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ทางบริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนของระยะเวลาสัญญาที่เหลือให้กับลูกค้า

ในกรณีของลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยเลือกจ่ายแบบล่วงหน้า 6 เดือน หรือ 1 ปีนั้น

ตัวอย่าง ทำสัญญาเครื่อง Willfon-K เมื่อวันที่ 1 มกราคม แบบจ่ายล่วงหน้า 6 เดือนผ่านบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท ลูกค้าแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาในวันที่ 1 มีนาคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน (แจ้งล่วงหน้า 1 เดือนถูกต้องตามเงื่อนไข)

ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะคำนวณยอดรายเดือนที่ลูกค้าใช้บริการแล้ว คือเดือนมกราคมถึงมีนาคม 800 บาท x 3 เดือน = 2,400 บาท นั่นหมายความว่าทางบริษัทฯ จะคืนเงินท่านเป็นจำนวน 1,600 บาท (ยอดเงินรวมที่จ่ายในตอนแรก 4,000 หักลบกับยอดรายเดือนที่ลูกค้าใช้บริการแล้ว 2,400 บาท คงเหลือ 1,600 บาท)

ในกรณีของลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยเลือกให้ตัดบัตรทุกเดือนนั้น

ตัวอย่าง ทำสัญญาวันที่ 1 มกราคม ปิดรอบบัตรวันที่ 15 และชำระในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต) ในกรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาก่อนวันที่ 15 จะไม่มีการตัดบัตรในรอบเดือนถัดไป (ยกเว้นสำหรับในเดือนแรกสุด) แต่ในกรณีที่ท่านแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาภายหลังวันที่ 15 จะยังมีการตัดบัตรในรอบเดือนถัดไปอยู่
Q-6 เสียงไม่ออกที่โทรทัศน์ แต่ออกที่รีโมท ทำอย่างไรดี ?


A. กดปุ่มรูปหูฟังที่รีโมทจากนั้นเสียงจะกลับมาออกที่โทรทัศน์ตามเดิม

Copyright(C) WILL Telecom(Thailand)Co.,Ltd.

  • Willfon Thai